#ร้านอยู่บริเวณ 3แยก หน้าห้างแลนมาร์คมหาชัย #ทำร้านเหล้าได้ด้วย #รวมลงทุนไปมากกว่า 1 ล้านบาท - แยกนี้เป็นแยกที่รถสัญจรผ่านเยอะที่สุดในเมืองมหาชัย เนื่องจากเป็นเส้นหลักในการเข้า-ออกตลาดมหาชัย - พีคไทม์2รอบคือ ช่วงเช้าตรู่ และ ช่วงเย็น - ใกล้เคียง ห้าง ร้า