#ติดกับประกันสังคม, โรงพยาบาล, โรงงาน, รอบๆมีหอพัก และหมู่บ้าน #มีที่จอดรถ #มีห้องน้ำ >> อุปกรณ์พร้อมแต่งร้านให้ครบคะ พร้อมขายต่อได้เลย